Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


geodesy (จิออด-อิซิ) n. 
1. ส่วนหนึ่งของวิชาคำนวณว่าด้วยรูปร่างและเนื้อที่ของโลก

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gคำศัพท์แนะนำหมวด G

กลับขึ้นด้านบน