Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


gentry (เจน-ทริ) n.
1. พวกผู้ดี, พวกผู้ดีชั้นกลางมนุษย์จำพวก (ล้วงกระเป๋า)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gคำศัพท์แนะนำหมวด G

กลับขึ้นด้านบน