Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


genius (จีน-ยัซ) n.
1. ภูตผี, ปิศาจ, ผีเรือน
2. ภูตประจำตัวบุคคล แบ่งออกเป็นสอง คือภูตฝ่ายดีเรียกว่า good genius กับฝ่ายชั่ว evil genius
3. ความหลักแหลม, อัจฉริยบุคคล, คนที่หลักแหลมกินมนุษย์, คุณสมบัติอันยอดเยี่ยม (ของชาติ), ลักษณะพิเศษ, ความฉลาดพิเศษ, ความฉลาดเอกอุ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gคำศัพท์แนะนำหมวด G

กลับขึ้นด้านบน