Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


generosity (เจเนอะรอซ-อิทิ) n.
1. ใจคอกว้างขวาง, ใจดี, ไม่ปรักปรำใคร, กรุณา
2. อุดม, (น้ำตา) ฟูมฟาย, มากมาย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gคำศัพท์แนะนำหมวด G

กลับขึ้นด้านบน