Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


genera (เจน-เออะระ) p.
1. ดู genus ตระกูล, สกุลของพืชแลสัตว์ซึ่งแยกย่อยมาจาก

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gคำศัพท์แนะนำหมวด G

กลับขึ้นด้านบน