Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


gem (เจ็ม) n. vt.
1. เพชรพลอย, รัตนชาติ
2. ตราของหัวแหวน
3. ของมีค่า, สิ่งประเสริฐ
4. ฝัง, ประดับ, ทำให้แพรวพราว

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gคำศัพท์แนะนำหมวด G

กลับขึ้นด้านบน