Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


gear (เกีย) n. vt. vi.
1. เครื่องสวม เช่น หมวก รองเท้า เสื้อผ้า
2. เครื่องเทียมลากสำหรับม้า, เทียม
3. เครื่องมือเครื่องใช้ในการต่างๆ, เช่น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gคำศัพท์แนะนำหมวด G

กลับขึ้นด้านบน