Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


gavel (แกฝ-เอ็ล) n.
1. ค้อนที่คนขายเลหลังหรือประธานที่ประชุมใช้, ตะลุมพุก

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gคำศัพท์แนะนำหมวด G

กลับขึ้นด้านบน