Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


gave (เกฝ) n. vt. vi. pt.
1. ผ่อน, หย่อน, ความหยุ่น
2. ดู give ให้, ให้โดยไม่คิดมูลค่า, ให้เป็นเงินและของ, ให้
3. แจก, ส่งตัว, ส่ง, ยื่น, มอบ
4. โอน, ยอมสละ, อุทิศ, ยกให้
5. ปล่อย
6. ออกคำสั่ง, (เปล่ง) เสียง, พ่น
7. อ้าง, แจ้ง, แสดง, ยก (ตัวอย่าง)
8. วางไว้ให้, กำหนดให้
9. จัดให้มี, ให้ผล, ก่อให้เกิด
10. อนุญาตให้, ยอมให้

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gคำศัพท์แนะนำหมวด G

กลับขึ้นด้านบน