Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


gauze (กอส) n.
1. ผ้าโปร่ง, แพรเยื่อไม้
2. ร่างแห, ลวดตาข่ายหรือตะแกรงชนิดถี่
3. หมอกบาง ๆ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gคำศัพท์แนะนำหมวด G

กลับขึ้นด้านบน