Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


gather (แกฑ-เออะ) vt. vi.
1. หด (ขา), ขมวด (หน้าผาก), จีบ, รวบ
2. เก็บ, รวบรวม, รวมกัน, นำไปรวม
3. ชุมนุม, เรียกชุมนุม
4. มุง
5. จับกลุ่ม, เกาะกัน, ออ
6. สำรวม, สำรวมกำลัง
7. เก็บความ
8. เหมือนดินพอกหางหมู, เพิ่มขึ้น, ค่อยเป็นรูปร่างขึ้น, พอกใหญ่ขึ้นทุกที, มีฝอยมากขึ้นทุกที
9. ติด, ตั้งรูป, ตั้งตัว, เริ่มรวมกันเป็นหน่วย, ดูด
10. บวม

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gคำศัพท์แนะนำหมวด G

กลับขึ้นด้านบน