Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


garter (กา-เทอะ) n. vt.
1. หนังรัดถุงเท้ายาว
2. เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดของอังกฤษ มีรูปเป็นหนังรัดหัวเข่า, ตั้งให้เป็นขุนนางชั้นนี้, พระราชทางตราชั้นนี้

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gคำศัพท์แนะนำหมวด G

กลับขึ้นด้านบน