Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


garrison (แก-ริซัน) n. vt.
1. กองทหารซึ่งประจำอยู่ในป้อมหรือเมือง, ที่ตั้งกองทหาร, ส่งทหารไปประจำ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gคำศัพท์แนะนำหมวด G

กลับขึ้นด้านบน