Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


garnish (กา-นิฌ) n. vt.
1. เครื่องปรุงอาหาร, ปรุง, ประดับตกแต่ง, โรยผักชี, ประดิดประดอย
2. ส่งหมายให้แก่ (บุคคล) เพื่อยึดทรัพย์

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gคำศัพท์แนะนำหมวด G

กลับขึ้นด้านบน