Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


garden (กา-ด'น) n. adj. vt. vi.
1. สวน, ไร่ผัก
2. อุทยานสำหรับสาธารณชน
3. ท้องถิ่นที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์ไม้, เช่น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gคำศัพท์แนะนำหมวด G

กลับขึ้นด้านบน