Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


gamy adj.
1. เป็นนักเลง, ดู game กีฬา
2. เหม็นเน่าอย่างสัตว์ป่าที่ทิ้งไว้นาน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gคำศัพท์แนะนำหมวด G

กลับขึ้นด้านบน