Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


gallery (แกล-เลอะริ) n.
1. ทางเดินมีหลังคา
2. ระเบียง, ห้องยาว, วิหารราย
3. ห้องแสดงภาพ
4. ที่นั่งทำเป็นระเบียงยาวในโรงมหรสพ โบสถ์ห้องประชุมหรือสภา, ที่นั่งฟังการประชุมของสภา
5. อัฒจันทร์ชั้นบนในโรงมหรสพ, คนดูมหรสพจำพวกที่เสียค่าดูต่ำ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gคำศัพท์แนะนำหมวด G

กลับขึ้นด้านบน