Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


gage (เกจ) n. vt.
1. เกณฑ์, ขนาด, ขนาดลวด, ขนาดความหนาของแผ่นเหล็ก, ขนาดกว้างของทางรถไฟ
2. เครื่องวัด เช่นหลอดแก้ววัดระดับน้ำ, เก
3. ประมาณ, หยั่ง, วัด, พิจารณานิสัยใจคอ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gคำศัพท์แนะนำหมวด G

กลับขึ้นด้านบน