Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


fuse (ฟยูส) n. vt. vi.
1. ชนวนระเบิด, ติดชนวน, ละลาย
2. ทำให้ละลาย, หลอม
3. เชื่อม, รวม, ผสมกัน
4. ลวดตะกั่วที่ละลายเมื่อกระแสไฟฟ้าผ่านไปมากเกินกำหนด, ฟิว
5. (อิเล็กตรอน) รวมตัวกันเข้าเป็นปรมาณูที่มีน้ำหนักกมาก

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fคำศัพท์แนะนำหมวด F

กลับขึ้นด้านบน