Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


furniture (เฟอ-นิเชอะ) n.
1. เครื่องตกแต่งบ้าน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ เตียง
2. เครื่องเทียมลาก หรืออานสำหรับม้า
3. เครื่องประกอบ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fคำศัพท์แนะนำหมวด F

กลับขึ้นด้านบน