Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


furnish (เฟอ-นิฌ) vt.
1. ให้, เตรียมพร้อม
2. เปิด (โอกาส) ให้แก่
3. เป็น (ข้อแย้ง)
4. หาเครื่องตกแต่งสำหรับ (บ้าน)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fคำศัพท์แนะนำหมวด F

กลับขึ้นด้านบน