Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


functional (ฟัง-ฌะแน็ล) adj.
1. งาน, พิธี, หน้าที่, กิจธุระ
2. ใช้ได้, เต้น, เดิน, หมุน
3. (แบบบ้าน, รถยนต์) มุ่งเอาแต่ประโยชน์ไม่ใช่เพื่อความงาม
4. จำนวนในพีชคณิตซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนอื่น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fคำศัพท์แนะนำหมวด F

กลับขึ้นด้านบน