Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


fun (ฟัน) n.
1. สิ่งขบขัน, เรื่องขบขัน, ความขบขัน
2. สนุกสนาน, น่าขัน, ขี้ตลก
3. พิลึก, พิกล

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fคำศัพท์แนะนำหมวด F

กลับขึ้นด้านบน