Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


fully (ฟูล-ลิ) adv.
1. แท้, ล้วน, (สี) ไม่เจือ, (เสียง) ใหญ่, ย้อม (ผ้า) ด้วยแป้งเพื่อให้หนา, (รูปร่าง) ท้วม, จดจ่อ, หมกมุ่น
2. เต็ม, เต็มที่
3. ทำให้เต็ม, จุกจนเต็ม, บรรจุอยู่เต็ม, เติมจนเต็ม, บรรจุจนเต็ม, บรรจุ, เพิ่มเติมให้ครบ
4. ตื้นเขิน, คับ, แน่น
5. อิ่มแปล้, เปี่ยม, เพียบ, (ใบเรือ) โป่ง, พอง, แบน
6. พอใจ, จุใจ
7. บริบูรณ์, ครบองค์, ทั้งดุ้น, โดยไม่ตัดทอน, พร้อมมูล, ครบจำนวน, หมด
8. สวม, ครอง (ตำแหน่ง)
9. กรอก (รายการ)
10. อุด (ฟัน), ถม (บ่อ)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fคำศัพท์แนะนำหมวด F

กลับขึ้นด้านบน