Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


fruiter (ฟรูท-เออะ) n.
1. เรือบรรทุกผลไม้
2. ต้นไม้ที่ให้ผล เช่น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fคำศัพท์แนะนำหมวด F

กลับขึ้นด้านบน