Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


frugal (ฟรู-แก็ล) adj.
1. ตระหนี่ถี่ถ้วน, กระเหม็ดกระแหม่, ออก (อาหาร), ไม่ฟุ่มเฟือย
2. (ทรัพย์สมบัติ) ที่ได้มาโดยยาก
3. ขาดแคลน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fคำศัพท์แนะนำหมวด F

กลับขึ้นด้านบน