Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


frog (ฟร็อก) n.
1. กบ, ห่วงสำหรับใส่กระบี่, เหล็กรางรถในตอนที่ผ่านกัน
2. ชื่อเรียกคนฝรั่งเศสอย่างดูถูกเนื่องจากคนฝรั่งเศสกินกบ = froggy (ฟรอก-กิ), frog-eater, กระดุมเสื้ออย่างกระดุมเสื้อกุยเฮง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fคำศัพท์แนะนำหมวด F

กลับขึ้นด้านบน