Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


frippery (ฟริพ-เพอะริ) n.
1. เสื้อผ้าที่หรูหรา, การประดับประดาที่หรูหรา, ของโก้เก๋
2. เสื้อผ้าเก่าๆ, ร้านขายเสื้อผ้าเก่าๆ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fคำศัพท์แนะนำหมวด F

กลับขึ้นด้านบน