Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


frill (ฟริล) n. vt.
1. ชายเสื้อผ้าที่ทำเป็นครุย, ฝอย
2. การต่อเติม

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fคำศัพท์แนะนำหมวด F

กลับขึ้นด้านบน