Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


freezingly (ฟรีส-อิงลิ) adv.
1. (น้ำ) แข็ง, หนาวจนน้ำแข็ง, ล้อมรอบด้วยน้ำแข็ง, หนาวจนตัวแข็ง
2. ตัวแข็ง (ด้วยความกลัว), ทำให้ (โลหิต) หยุดเดิน
3. ยึด(ทรัพย์สมบัติ) ไว้เฉยๆ
4. ตรึง
5. แช่น้ำแข็ง
6. ทำให้ (ต้นไม้) งันด้วยความหนาว, แข็งติด
7. เยือกเย็น, ไม่แสดงความยินดีหรือรักใคร่, แสดงกิริยาไม่พอใจ
8. บีบคั้น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fคำศัพท์แนะนำหมวด F

กลับขึ้นด้านบน