Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


freeze (ฟรีส) n. vt. vi.
1. (น้ำ) แข็ง, หนาวจนน้ำแข็ง, ล้อมรอบด้วยน้ำแข็ง, หนาวจนตัวแข็ง
2. ตัวแข็ง (ด้วยความกลัว), ทำให้ (โลหิต) หยุดเดิน
3. ยึด(ทรัพย์สมบัติ) ไว้เฉยๆ
4. ตรึง
5. แช่น้ำแข็ง
6. ทำให้ (ต้นไม้) งันด้วยความหนาว, แข็งติด
7. เยือกเย็น, ไม่แสดงความยินดีหรือรักใคร่, แสดงกิริยาไม่พอใจ
8. บีบคั้น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fคำศัพท์แนะนำหมวด F

กลับขึ้นด้านบน