Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


freemasonry
1. การรวบรวมกันเป็นคณะเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน, ความเห็นใจซึ่งกันและกัน, ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน, ความสามัคคี

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fคำศัพท์แนะนำหมวด F

กลับขึ้นด้านบน