Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


frank (ฟแร็งค) n. adj.
1. ชนชาติฟแร็งค ที่อาศัยอยู่ในฝรั่งเศสโบราณ, ตรงไปตรงมา, ไม่อ้อมค้อม, เปิดเผย, ส่ง (จดหมาย, สิ่งของ) โดยใช้ซองของรัฐบาล, ซองซึ่งมีตราของรัฐบาลสำหรับส่งจดหมายโดยไม่ต้องเสียค่าไปรษณีย์
2. ชื่อซึ่งชาวทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแถบตะวันออกเรียกชาวยุโรปตะวันตก, ฝรั่ง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fคำศัพท์แนะนำหมวด F

กลับขึ้นด้านบน