Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


frame (ฟเรม) n. vt. vi.
1. กรอบ, ทำกรอบ, เป็นกรอบ
2. สะดึง
3. ร่าง, รูปร่าง, ร่างกาย
4. โครง
5. วาง, แต่ง, เรียง (คำพูด), คิด (แผนก)
6. แกล้งใส่ความ, แกล้งก่อให้เกิด

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fคำศัพท์แนะนำหมวด F

กลับขึ้นด้านบน