Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


foxy (ฟอค-ซิ) adj.
1. เหมือนหมาจิ้งจอก
2. ฉลาดแกมโกง, เจ้าเล่ห์
3. สีเหลืองเก่าๆ, คร่ำ
4. พร่า, ลานตา

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fคำศัพท์แนะนำหมวด F

กลับขึ้นด้านบน