Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


fourth estate
1. เหล่าหนังสือพิมพ์ซึ่งถือกันว่ามีอำนาจเป็นที่สี่ในการปกครอง, ดู estate ฐานันดร

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fคำศัพท์แนะนำหมวด F

กลับขึ้นด้านบน