Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


fountain (เฟาน-ทิน) n.
1. น้ำพุ
2. ที่ดื่มน้ำสำหรับสาธารณชน = drinking fountain
3. ห้องขังน้ำมันในตะเกียง, อ่างหมึกในเครื่องพิมพ์, ที่ขังหมึกในปากกา
4. ที่เกิดของแม่น้ำ, บ่อเกิดของสิ่งใดๆ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fคำศัพท์แนะนำหมวด F

กลับขึ้นด้านบน