Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


found (เฟานด) vt. pt. pp.
1. หลักฐาน, มูล, ดู find พบ, หล่อ (ระฆัง, พระ, แก้ว), ก่อ, สร้าง, ตั้ง, วางราก, ราก, รากตึก, หลัก, หลอม, สิ่งที่พบ, ผู้ที่ได้ค้นพบ, พบความลับของ, สืบสวนพบ, ประสบ, พบ, หา, ค้น, สืบ
2. กำหนด, คลำหาไปจนถึง, อ้าง, หาได้, จับได้
3. ได้รับ, บรรลุ, มูลนิธิ, ไปถึง
4. พิสูจน์, ทดลองให้เห็นเท็จจริง
5. เห็นว่า, ลงความเห็น, ตัดสิน, สำนึก, รู้สึก, เห็นมี, แลเห็น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fคำศัพท์แนะนำหมวด F

กลับขึ้นด้านบน