Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


foster mother
1. บิดามารดาซึ่งให้ความอุปถัมภ์เลี้ยงดูมา
2. ได้รับความอบรมมาในเวลาเดียวกัน เช่น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fคำศัพท์แนะนำหมวด F

กลับขึ้นด้านบน