Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


forte (ฟอ-เท) n. adj. adv.
1. สิ่งที่บุคคลผู้หนึ่งผู้ใดสันทัดเป็นพิเศษ, มือขวา, ในภาษาดนตรีหมายความว่าให้เล่นดังๆ
2. (ยา) อย่างแรง, เพิ่มวิตะมิน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fคำศัพท์แนะนำหมวด F

กลับขึ้นด้านบน