Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


form (ฟอม) n.
1. เพาะ, ประกอบ, จัดตั้ง, ปั้น, ปลูก, สร้าง, มี (ความคิด), (น้ำแข็ง) จับ, ม้ายาว, ชั้น, ชุด, เกิด (ความเห็น), ก่อ, ก่อร่าง, เป็นรูป, ก่อรูป, ทำ
2. ตัวพิมพ์ซึ่งมัดเป็นกรอบสำหรับเสือกขึ้นแท่นพิมพ์, สัณฐาน, รูป, ทรวดทรง, ร่าง
3. ระเบียบ, ระบอบ, แผน, แบบ
4. กรอบ, ปลอกพันขดลวด, ปลอกสำหรับเป็นแบบ
5. ชนิด, ลักษณะ, รูปลักษณะ
6. ส่วน, เป็นส่วน
7. แบบพิมพ์, แบบคำพูด, สำนวน
8. ท่าทาง, มารยาท, พิธี
9. ระดับของนักกีฬาหรือม้าที่เคยแสดงมาแล้ว, ขนาด, ความเก่ง, ฝีเท้า
10. จัดแถว, จัดเรียง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fคำศัพท์แนะนำหมวด F

กลับขึ้นด้านบน