Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


forlorn (เฟาะลอน-) adj.
1. น่าสงสาร, เปล่าเปลี่ยว, ไม่มีเพื่อนฝูง, หมดหวัง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fคำศัพท์แนะนำหมวด F

กลับขึ้นด้านบน