Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


fork (ฟอค) n. vt. vi.
1. คราด, สามง่าม, ส้อม
2. กิ่งก้าน สาขา
3. ทางแยก, ที่ที่สิ่งใดๆ แยกออกเป็นง่ามๆ เช่น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fคำศัพท์แนะนำหมวด F

กลับขึ้นด้านบน