Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


foretaste (โฟ-เทซท) n. vt.
1. ลิ้มรส, การลิ้มรสล่วงหน้า, เครื่องแสดงล่วงหน้า

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fคำศัพท์แนะนำหมวด F

กลับขึ้นด้านบน