Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


forceful (โฟซ-ฟุล) adj.
1. โดยพลการ, โดยบังคับ
2. โดยบากบั่น, แข็งขัน
3. จับใจ, เห็นจริงจัง, (เหตุผล) โน้มใจ, (ถ้อยคำ) ศักดิ์สิทธิ์
4. สำคัญ, เด็ดเดี่ยว
5. มั่นคง, หนักแน่น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fคำศัพท์แนะนำหมวด F

กลับขึ้นด้านบน