Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


for (ฟอ) pre. con.
1. ต่อเมื่อคำนึงถึงว่า, ถือหางข้าง, หา, เอา, อยากมี อยากจะได้, ไปยัง, เข้าใส่, ถึงจะ, ที่จะ (ทำสิ่งใด), ที่จะเป็น, สำหรับ, แก่, ของ, เป็นของ, ในการส่วน, เฉพาะ
2. แทน, เป็น, ในฐานะเป็น
3. เป็นการตอบแทน, โดยต้องเสีย, เป็นค่า, โดยได้ (คะแนนเท่านั้นเท่านั้น), โดยแลกกับ
4. เป็นจำนวน, เป็นเวลา, เป็นระยะ
5. ระหว่าง, ชั่ว, ตลอด (ชีพ)
6. ให้แก่, เพื่อ, ให้
7. เพราะ, ด้วย
8. ในเรื่อง
9. เม้จะแลกกับ, แม้แต่เพื่อ
10. ถึงแม้, ถึง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fคำศัพท์แนะนำหมวด F

กลับขึ้นด้านบน