Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


for God's sake
1. เพื่อพระเจ้าบนสวรรค์ ใช้ในประโยคบังคับหรือวิงวอน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fคำศัพท์แนะนำหมวด F

กลับขึ้นด้านบน