Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


folio (โฟ-ลิโอ) n. adj.
1. ยกสี่หน้า คือกระดาษแผ่นหนึ่งพับสอง
2. บัญชีบานหนึ่งๆ คือสองหน้า หน้าซ้ายรายรับหน้าขวารายจ่าย, เลขหน้าหนังสือ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fคำศัพท์แนะนำหมวด F

กลับขึ้นด้านบน