Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


foil (ฟอยล) n. vt.
1. แผ่นโลหะที่ตีจนบางเป็นใบ, กระดาษตะกั่วห่อบุหรี่, ดาบไม่มีคม สำหรับหัดฟันดาบ, ทำลาย (อุบาย), ตีพ่าย, ทำให้ต้องแพ้
2. ดีบุกผสมกับปรอทสำหรับทาหลังกระจกเงา
3. เครื่องส่งเสริมให้เด่น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fคำศัพท์แนะนำหมวด F

กลับขึ้นด้านบน