Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


foible (ฟอย-บ'ล) n.
1. ข้อบกพร่อง, นิสัยในตัวเราที่ทำให้ผู้อื่นเห็นขัน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fคำศัพท์แนะนำหมวด F

กลับขึ้นด้านบน